Translation

Påvisning av rusmidler


Når et rusmiddel er absorbert til blodet, vil eliminasjonen begynne. I blodet vil konsentrasjonen av rusmidlet derfor øke eller avta, avhengig av om nytt inntak finner sted eller ikke.

Forskjellige rusmidler vil elimineres fra kroppen med forskjellig hastighet, avhengig av stoffets halveringstid. Tiden fra inntak av et rusmiddel til en ikke lenger kan påvise det, er ulik fra substans til substans, og på samme måte som for legemidler, avhengig av halveringstiden til substansen.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern