Translation

Noen nyttige lenker

Generelt

Norsk legemiddelhandbok – Infeksjonssykdommer

Norsk legemiddelhandbok – Antimikrobielle midler

Helsebiblioteket – Infeksjon

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – infection

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – antimicrobial therapy

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – antimicrobial drugs

Antibiotikaresistens

Antibiotika og antibiotikaresistens (1) – Universitetssykehuset Nord-Norge

Antibiotika og antibiotikaresistens (2) – Universitetssykehuset Nord-Norge

Antibiotikaresistens – folkehelseinstituttet

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – antibiotic resistance

Profylaktisk bruk av antibiotika

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – antimicrobial prophylaxis

Tuberkulose

Folkehelseinstituttet – Tuberkulose – faktaark

Folkehelseinstituttet – Behandling av tuberkulose

Norsk helseinformatikk - Tuberkulose - en oversikt

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – tuberculosis treatment

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Pulmonary tuberculosis

Soppinfeksjoner

Norsk helseinformatikk – soppinfeksjoner

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – fungal infection

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – antifungal agents

Malaria

Folkehelseinstituttet – malaria

WHO – Malaria

MedicineNet.com – Malaria

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – malaria treatment

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Malaria infection

Virale infeksjoner

Folkehelseinstituttet – influensa – faktaark

Folkehelseinstituttet – Herpes simplexvirus-infeksjoner

Norsk legemiddelhåndbok – kronisk virushepatitt

Norsk helseinformatikk – hepatitt

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – viral hepatitis

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – antiviral agents

Folkehelseinstituttet - Hivinfeksjon/Aids

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – HIV infection

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – HIV-related opportunistic infections

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – HIV infection

Vaksiner

Norsk legemiddelhåndbok – vaksiner

Folkehelseinstituttet – vaksiner

Folkehelseinstituttet – Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram

Helsenorge.no – vaksiner

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – vaccines

Organisasjoner

HIV Norge

HIV Organisations

University of Liverpool – hiv-druginteractions.org

British HIV Association

European AIDS Clinical Society

AIDS info

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern