Translation

Oppgaver med fasit 1–6

Oppgave 1

Hva er de prinsipielle spredningsveiene ved metastaserende vekst av kreftceller?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hva er forklaringen på at cytostatika nesten alltid har alvorlige bivirkninger?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hvorfor er det viktig å gi tilskudd med folinsyre kort tid etter at det er gitt store doser med metotreksat?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvilket organsystem er mest utsatt for alvorlige bivirkninger ved bruk av cytostatika?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hvordan bidrar hemmere av spesifikke proteinkinaser til å redusere vekst av kreftceller?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hvorfor er det nødvendig å fremstille individuelle terapeutiske kreftvaksiner?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern