Translation

Oppgaver med fasit 1–8

Oppgave 1

Hva er de to viktigste legemiddelgruppene som benyttes ved symptomlindrende behandling av revmatoid artritt?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hvorfor bør en være forsiktig med bruk av NSAID hos pasienter med risiko for hjertesvikt og tromboembolisk sykdom?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hvorfor bør en være varsom med å kombinere bruk av NSAID og glukokortikoider?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvorfor begrenses doseringen av metotrexat til bare en gang per uke når det brukes ved revmatoid artritt?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hva er de alvorligste bivirkningene ved bruk av hemmere av TNF-α og leukotriener?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hva er de viktigste kliniske manifestasjonene av urinssyregikt?

 Svarknapp

Oppgave 7

Hvorfor er det forventet at NASID kan redusere plagene ved et akutt anfall av urinsyregikt?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hvorfor er kombinasjonen allopurinol og warfarin regnet å være uheldig?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern