Translation

Oppgaver med fasit 1–8

Oppgave 1

Hvorfor er det nyttig å dele inn hoste i tørrhoste og produktiv hoste med hensyn til behandling?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hvorfor bør en være tilbakeholden med bruk av sentraltvirkende hostedempende legemidler?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hvorfor velger en glukokortikoider til innhalasjon i stedet for systemisk behandling som basis ved obstruktive lungelidelser?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvorfor er ikke lokalbehandling med glukokortikoider egnet til kuppering av akutte astmaanfall?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hva er forklaringen på at store doser β2-antgonister kan gi hjertebank, tremor og perifer vasodilatasjon med lett blodtrykksfall?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hvorfor velges ikke β2-antgonister med lang virketid til å kuppere et akutt astmaanfall?

 Svarknapp

Oppgave 7

Hva er forklaringen på at en kan benytte inhalasjon av ipatropiumbromid eller tiotropiumbromid, som er antikolinergika, uten at pasientene opplever de vanlige antikolinerge bivirkningene?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hvilke to legemidler har slimløsende effekt ved cystisk fibrose?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern