Translation

Oppgaver med fasit 1–6

Oppgave 1

Regulering av tømming av urinblæren. Beskriv aktiviteten i parasympatisk og sympatisk innervasjon ved ikke full og ved full urinblære.

 Svarknapp

Oppgave 2

Hvilket legemiddel kan benyttes ved nattlig ukontrollert urinavgang (enuresis nocturna)? Hva er virkningsmekanismen?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hvilke legemiddelgruppe kan anvendes ved imperiøs vannlating?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvilke to legemiddelgrupper kan anvendes ved stressinkontinens?

 Svarknapp

Oppgave 5

Mange eldre menn med forstørret prostatakjertel opplever problemer med vannlatingen. Hvilke to legemiddelgrupper kan benyttes for å lette vannlatingen?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hvordan bidrar fosfodiesterasehemmere til å øke muligheten for ereksjon?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern