Translation

Oppgaver med fasit 1–15

Oppgave 1

Hva er den prinsipielle virkningsmekanismen for immunsupprimerende legemidler og immunmodulerende legemidler?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hva er den prinsipielle forskjellen på uselektive og selektive immunsupprimerende legemidler?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hva er den prinsipielle virkningsmekanismen for glukokortikoider?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvordan demper glukokortikoider den inflammatoriske responsen?

 Svarknapp

Oppgave 5

Nevn viktige bivirkninger knyttet til glukokortikoidenes kjente effekter.

 Svarknapp

Oppgave 6

Hva er de viktigste uselektive immunsupprimerende legemidlene utenom glukokortikoider?

 Svarknapp

Oppgave 7

Nevn tre viktige uønskede effekter som kan forekomme ved bruk av cyklofosfamid?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hvordan bidrar kalsinevrinhemmere til redusert immunrespons?

 Svarknapp

Oppgave 9

Hvorfor er det viktig med individuell dosering av kalsinevrinhemmerne?

 Svarknapp

Oppgave 10

Hva er de viktigste cytokingruppene som hemmes ved bruk av immunmodulerende legemidler som hemmer immunresponsen?

 Svarknapp

Oppgave 11

Hva er de to prinsipielle virkningsmekanismene for immunmodulerende legemidler som hemmer immunresponsen?

 Svarknapp

Oppgave 12

Hva er forklaringen på den økte risikoen for utvikling kreft ved bruk av immunsupprimerende og immunmodulerende legemidler?

 Svarknapp

Oppgave 13

Nevn to cytokingrupper som stimulerer immunresponsen.

 Svarknapp

Oppgave 14

Hvordan virker antihistaminene?

 Svarknapp

Oppgave 15

Nevn viktige bivirkninger av antihistaminer.

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern