Translation

Refusjon av kostnader til legemidler


Noen legemidler regnes som så viktige for pasientene at kostnadene refunderes helt eller delvis av folketrygden. Det er særlig utgifter til legemidler som brukes ved kroniske sykdommer, ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer og noen særlig kostbare legemidler, som kan refunderes. Det er ikke den enkelte legen som avgjør om pasienten skal få refusjon for sine legemiddelutgifter i form av «blå resept», men Statens legemiddelverk. Regelverket som omhandler refusjonsordning for utgifter til legemidler, er hjemlet i lov om folketrygd (folketrygdloven) og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern