Translation

Referansepriser for legemidler


I tilfeller der det finnes flere preparater innenfor de enkelte legemiddelgruppene med samme generiske virkestoff og som regnes som likeverdige, skal legen foreskrive det billigste synonympreparatet dersom ikke tungtveiende medisinske grunner tilsier noe annet. Synonympreparater er likeverdige legemidler med samme generiske virkestoff. Prisen på billigste synonympreparat innenfor en legemiddelgruppe danner grunnlaget for en referansepris. Referanseprisen er det beløpet som folketrygden dekker ved godtgjøring. Dersom legen skriver ut et dyrere legemiddel, vil pasienten selv måtte betale differansen mellom de to prisene.

Legemidler på blå resept skal ikke skrives ut i en større mengde enn til at pasienten har til bruk i tre måneder.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern