Translation

Noen nyttige lenker

Generelt om nevrologiske sykdommer

Norsk legemiddelhandbok – Nevrologiske sykdommer

Norsk legemiddelhandbok – Legemidler ved nevrologiske sykdommer

Norsk helseinformatikk – Sykdommer Hjerne/Nervesystem

Helsebiblioteket – nevrologiske sykdommer

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – neurology

Epilepsi

Norsk helseinformatikk – epilepsi

Oslo universitetssykehus, Avdeling for kompleks epilepsi

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Overview of seizure disorder

Helsebiblioteket – oppslag i UpToData – Epilepsia

Parkinsons sykdom

Norsk helseinformatikk – Parkinsons sykdom

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Parkinson’s disease

Helsebiblioteket – oppslag i UpToData – parkinsons disease adult

Hodepine

Norsk helseinformatikk – Hodepine

Norsk helseinformatikk – Migrene

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Migraine headache in adults

Helsebiblioteket – oppslag i UpToData – migraine

Demens

Norsk helseinformatikk – Demens – en kort oversikt

Norsk helseinformatikk – Alzheimers sykdom

Demensinfo.no

Aldring og helse, nasjonalt kompetansesenter – demens

Helsenorge.no – demens

Folkehelseinstituttet – Demens – faktaark

Helse- og omsorgsdepartementet – Demensplan 2015

Kunnskapshefte om demens for helsepersonell

Norsk legemiddelhandbok – demens

Helsebiblioteket – demens

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice - Alzheimer’s dementia

Helsebiblioteket – oppslag i UpToData – dementia

Organisasjoner

Norsk Epilepsiforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Migreneforbund

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern