Translation

Oppgaver med fasit 1–17

Oppgave 1

Epilepsi er karakterisert av tilbakevendende anfall hvor høyfrekvente utladninger fra grupper av nevroner i hjernen brer seg ukontrollert i hjernens nevronale nettverk. Hva er prinsippet for all behandling av epilepsi?

 Svarknapp

Oppgave 2

Nevn de fire prinsipielle virkningsmekanismene for antiepileptika.

 Svarknapp

Oppgave 3

Hvilket organ er viktig for eliminasjonen av antiepileptika?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hva er grunnen til at antiepileptika påvirker eliminasjonen av andre legemidler eller at andre legemidler påvirker eliminasjonen av antiepileptika?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hvorfor klassifiseres de fleste antiepileptika som trafikkfarlige?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hvilket legemiddel er førstevalg ved kupering av alle epileptiske anfall utenfor sykehus?

 Svarknapp

Oppgave 7

Hvorfor er det svært viktig å stanse anfall ved status epileptikus?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hvilken signalsubstans i hjernen er redusert ved utvikling av Parkinsons sykdom?

 Svarknapp

Oppgave 9

Nevn de fire hovedsymptomene en finner ved Parkinsons sykdom.

 Svarknapp

Oppgave 10

Hva er de tre hovedgruppene av legemidler en benytter ved Parkinsons sykdom?

 Svarknapp

Oppgave 11

Hvorfor er ikke små doser av levodopa alene tilstrekkelig når en ønsker å benytte levodopa i behandlingen av Parkinsons sykdom?

 Svarknapp

Oppgave 12

Hvordan kan en utnytte små doser av levodopa og likevel oppnå ønsket effekt ved Parkinsons sykdom?

 Svarknapp

Oppgave 13

Hva er forklaringen på at dopaminerge legemidler kan gi bivirkninger som ligner de symptomene en ser ved psykoser?

 Svarknapp

Oppgave 14

Hvilke legemidler benyttes ved kupering av migreneanfall?

 Svarknapp

Oppgave 15

Hvilken legemiddelgruppe er den mest effektive ved kuppering av migreneanfall?

 Svarknapp

Oppgave 16

Hvilken pasientgruppe/sykdom må vise særlig forsiktighet overfor ved bruk av triptaner?

 Svarknapp

Oppgave 17

Hvilke legemidler har vist særlig god effekt ved behandling av Alzheimers sykdom?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern