Translation

Oppgaver med fasit 1–10

Oppgave 1

Hva er den prinsippielle forskjellen på kremer og salver?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hva er den mest brukte legemiddelgruppen ved lokalbehandling av eksemer?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hvilken inndeling er det vanlig å gjøre for glukokortikoider til lokal bruk på huden?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hva er de vanligste og viktigste lokale bivirkningene ved bruk av lokale glukokortikoider på huden?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hva er de mest brukte systemiske antibiotika ved alvorlige akneformer?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hva er rasjonalet for å benytte salisylsyre ved skjellende psoriasis?

 Svarknapp

Oppgave 7

Ved alvorlig terapiresistent psoriasis benytter en av og til cellegifter eller immunsupprimerende legemidler. Hvilke?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hva er angrepspunktet for de fleste legemidlene som brukes til behandling av lokale soppinfeksjoner?

 Svarknapp

Oppgave 9

Hva er den vanligste lokalbehandlingen av herpessår på hud og slimhud?

 Svarknapp

Oppgave 10

Hvilket legemiddel benyttes hyppigst ved behandling av lus, og hvorfor kan det være nødvendig med to påfølgende behandlinger?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern