Translation

Noen nyttige lenker

Generelt om endokrine lidelser

Norsk legemiddelhandbok – Endokrine sykdommer.

Norsk legemiddelhandbok – Legemidler i endokrinologien

Helsebiblioteket – Retningslinjer i endokrinologi

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Endocrine disorders

Hypofysesykdommer

Norsk helseinformatikk – Hypofysesykdommer

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Hypophysis

Stoffskiftesykdommer

Norsk helseinformatikk – stoffskifte

Helse- og Omsorgsdepartementet – stoffskiftesykdommer

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Graves’ disease

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Hyperthyroidism

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Primary hypothyroidism

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Hypothyroidism

Kalsiumstoffskiftet

Sosial- og helsedirektoratet – Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd

Folkehelseinstituttet – Beinskjørhet og brudd – fakta om osteoporose og osteoporotiske brudd

Folkehelseinstituttet – Osteoporose (benskjørhet)

Helsenorge.no – Beinskjørhet (Osteoporose)

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Osteoporosis

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Osteoporosis

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Assessment of hypercalcaemia

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Hypercalcemia

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Assessment of hypocalcaemia

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Hypocalcemia

Binyrebarksteroider

Norsk helseinformatikk – kortisol

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Adrenal

Diabetes mellitus

Helsedirektoratet – Diabetes, forebygging, diagnostikk og behandling. Kortversjonen.

Norsk helseinformatikk – Type 1-diabetes

Norsk helseinformatikk – Type 2-diabetes

Helsenorge.no – Diabetes

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Type 1 diabetes

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Type 2 diabetes in adults

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – diabetes mellitus

Kjønnshormoner

SinnetsHelse.no – Hormoner og kvinners liv

Kreftforeningen – Hormoner og hormonbehandling

Norsk helseinformatikk – P-piller

Helse- og Omsorgsdepartementet – Spørsmål og svar om P-piller

Norsk helseinformatikk – Utsettelse av menstruasjon

Norsk helseinformatikk – menopause

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Menopause

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Menopause

Annet

Norsk Thyreoideaforbund

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern