Translation

Oppgaver med fasit 1–21

Oppgave 1

Hvordan forklares at desmopressin kan bedre situasjonen med nattlig sengevæting hos barn?

 Svarknapp

Oppgave 2

Tyreostatika benyttes ved høyt stoffskifte. Hvilke av punktene under er rett?
Tyreostatika regulerer stoffskiftet:

  1. Ved å blokkere reseptorer for stoffskiftehormonene
  2. Ved å hindre at stoffskiftehormonene dannes
  3. Ved å øke metabolismen av stoffskiftehormoner
  4. Ved å binde til stoffskiftehormonene slik at de ikke kommer frem til sine reseptorer

 Svarknapp

Oppgave 3

Nevn den alvorligste bivirkning av tyreostatika.

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvordan behandles hypotyreose?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hvorfor bør en vise forsiktighet ved oppstart med stoffskiftehormoner hos pasienter med hjertesvikt eller koronar hjertesykdom?

 Svarknapp

Oppgave 6

Kalsitonin er et legemiddel som benyttes ved hyperkalsemi. Hvordan virker kalsitonin?

 Svarknapp

Oppgave 7

Hvordan bidrar bisfosfonater til å redusere osteoporose?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hva ønsker en å oppnå ved å behandle hypokalsemi?

 Svarknapp

Oppgave 9

Kalcitriol er den virksomme formen av vitamin D. Hvilken effekt har kalsitriol på kalsiumlikevekten?

 Svarknapp

Oppgave 10

Hvordan påvirker glukokortikoider nivået av glukose i blodet?

 Svarknapp

Oppgave 11

Hvordan påvirkes binyrebarken av store doser glukokortikoider over lengre tid?

 Svarknapp

Oppgave 12

Nevn noen mulige og doseavhengige bivirkninger ved bruk av glukokortikoider.

 Svarknapp

Oppgave 13

Hvordan påvirker økt frigjøring av insulin nivået av glukose i blodet?

 Svarknapp

Oppgave 14

I hvilke fire hovedgrupper er det vanlig å dele inn insulin og insulinanaloger?

 Svarknapp

Oppgave 15

Hvilken alvorlig tilstand kan for stor dose insulin føre til og hva er behandlingen?

 Svarknapp

Oppgave 16

Nevn tre angrepspunkter for å senke glukosekonsentrasjonen i blod ved bruk av perorale antidiabetika.

 Svarknapp

Oppgave 17

Hvorfor bør en være forsiktig med bruk av metformin (et biguanid) til pasienter med nedsatt nyrefunksjon, alkoholisme, nedsatt allmenntilstand og ukompensert hjertesvikt?

 Svarknapp

Oppgave 18

Nevn de to typene p-piller som benyttes.

 Svarknapp

Oppgave 19

Hva er forklaringen på at kombinasjonen østrogen og gestagen hindrer eggløsning når kvinnene har naturlig sekresjon av østrogen og progesteron (et gestagen)?

 Svarknapp

Oppgave 20

Postmenopausal substitusjon med østrogen forsinker demineraliseringen av skjelettet. Hvorfor er en likevel tilbakeholden med å tilby slik terapi?

 Svarknapp

Oppgave 21

Hva er begrunnelsen for at en ikke kvinner som tidligere har hatt bryst- eller livmorkreft skal bruke østrogenterapi?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern