Translation

Noen nyttige lenker

Generelt om psykiatriske sykdommer

Norsk legemiddelhandbok – Psykiske lidelser

Norsk legemiddelhandbok – Legemidler ved psykiske lidelser

Folkehelseinstituttet - Psykiske plager og lidelser

Helsenorge.no – Psykisk helse

Helsenorge.no – Psykisk lidelse

Helsebiblioteket – Psykisk helse

Helsebiblioteket – oppslag i UpToData – psychiatric disorders

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Neuroleptic malignant syndrome

Søvnvansker

Norsk helseinformatikk – søvnvansker

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Insomnia

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – sleep

Angst

Norsk helseinformatikk – angst

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Generalised anxiety disorder

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Social anxiety disorder

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – anxiety

Psykoser

Norsk helseinformatikk – Psykose

Helse og omsorgsdepartementet – Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet – Antipsykotiske medikamenter

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Assessment of psychosis

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – psychosis

Depresjon

Norsk helseinformatikk – Depresjon

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – Overview of depression

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – depression

Nevropsykiatriske lidelser

Norsk helseinformatikk – ADHD

ADHD Norge

Folkehelseinstituttet – ADHD – faktaark

Helsebiblioteket – oppslag i BMJ BestPractice – ADHD in children

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – ADHD

Helsebiblioteket – oppslag i UpToDate – Deficit in Attention Motorfunction and Perception

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern