Translation

Oppgaver med fasit 1–12

Oppgave 1

Hva kalles legemiddelgruppen som benyttes for å dempe angst?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hva er den største ulempen ved langvarig bruk av benzodiazepiner?

 Svarknapp

Oppgave 3

På hvilken måte er tid før virkning inntrer og halveringstiden for benzodiazepiner styrende for hvilke som velges til angstdemping og hvilke som velges som sovemidler?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvilken reseptortype blokkeres av de fleste antipsykotiske legemidlene?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hva er forklaringen på at mange antipsykotiske legemidler kan gi parkinsonistiske plager?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hva er forklaringen på at både menn og kvinner kan få forstørrede bryster og melkesekresjon ved bruk av antipsykotika?

 Svarknapp

Oppgave 7

Hvor lang tid regner en omtrentlig det tar før antidepressiv effekt inntrer etter oppstart med antidepressive legemidler?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hva er fordelen ved bruk av selektive serotoninreopptakshemmere fremfor trisykliske antidepressiva hos eldre med depresjon?

 Svarknapp

Oppgave 9

Hvordan forklares økt suicidalfare like etter oppstart med antidepressive legemidler?

 Svarknapp

Oppgave 10

Hvorfor bør en unngå å gi en kombinasjon av legemidler som hemmer reopptaket av serotonin eller en kombinasjon av legemidler som hemmer reopptaket av serotonin og legemidler med direkte serotonerg virkning?

 Svarknapp

Oppgave 11

Hvilke kliniske plager kommer til uttrykk av legemidler med uttalte antikolinerge effekter?

 Svarknapp

Oppgave 12

Hvorfor skal en observere nøye pasienter som bruker kombinasjonen litium og diuretika?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern