Translation

Andre legemidler med misbrukspotensial


Alle legemidlene nedenfor kan gi varierende grad av tretthet, forvirring og delvis hallusinasjoner. Spesielt i kombinasjon med alkohol gir de uventede og sterke effekter, og er potensielle rusmidler.

Tabell 13.3 Sentralt virkende, muskelavslappende midler - eksempler

Generisk navn Handelsnavn
Karisoprodol Somadril
Baklofen Baklofen, Lioresal


Tabell 13.4 Migrenemidler – eksempel

Generisk navn Handelsnavn
Ergotamin Anervan


Tabell 13.5 Epilepsimidler – eksempler

Generisk navn Handelsnavn
Fenobarbital Fenemal
Klonazepam Rivotril
Karbamazepin Karbamazepin, Tegretol, Trimonil


Tabell 13.6 Sentralt virkende, antikolinerge midler (antiparkinsonmidler) – eksempler

Generisk navn Handelsnavn
Benztropin Cogentin
Biperiden Akineton
Orfenandrin Disipal

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern