Translation

Opioider


Opioide stoffer har sin medisinske berettigelse ved at de demper smerteopplevelse og hoste. I tillegg har stoffene angstdempende, sederende og spenningsløsende effekt. De gir rusopplevelse når de brukes i store doser, særlig i situasjoner uten smerter.

Opioidene gir liknende abstinensplager som benzodiazepinene, men effektene er mer intense og varer noe kortere. I tillegg opplever enkelte dårlig appetitt, kvalme, magesmerter og diaré. Sekresjon fra øyne, nese og munn er karakteristiske abstinensfenomener. Skjelving og kramper forekommer.

Tabell 13.2 Opioider – eksempler
Generisk navn Handelsnavn
Alfenantil Rapifen
Buprenorfin Temgesic
Dekstropropoxyfen og paracetamol Aporex
Etylmorfin Cosylan, Solvipect comp
Fenantyl Durogesic, Leptanal, Leptanal comp
Kodein og kombinasjoner Citodon, Kodein, Paralgin forte, Paralgin major, Paralgin minor, Pinex Forte, Pinex Major, Sterk hostesirup
Metadon Metadon
Morfin Dolcontin, Kapanol, Maxidon, Morfin, Oramorph, Reliadol
Oxykodon OxyContin, Oxynorm
Pentazocin Fortralin
Petidin Petidin
Sufentanil Sufenta
Tramadol Nobligan, Tradolan, Tramadol, Tramagetic

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern