Translation

Oppgaver med fasit 1–15

 

Oppgave 1

Hvilke reaksjoner på legemidler regnes som en bivirkning?

 Svarknapp
 

Oppgave 2

Hvilket legemiddel er hyppigst assosiert med død som alvorlig konsekvens av bruken?

 Svarknapp
 

Oppgave 3

Hva forstås med en doserelatert bivirkning?

 Svarknapp
 

Oppgave 4

Hva skal en være oppmerksom på dersom en pasient som bruker et antibiotikum, rapporterer om blodig diaré?

 Svarknapp
 

Oppgave 5

Nevn en ikke-doserelatert bivirkning.

 Svarknapp
 

Oppgave 6

Hvilken legemiddelgruppe er kjent for å kunne gi tardive dyskinesier etter lang tids bruk?

 Svarknapp
 

Oppgave 7

Hva menes med begrepet «teratogen effekt» av et legemiddel?

 Svarknapp

Oppgave 8

Hva er de vanligste funnene som kan observeres på hud, som gir mistanke om bivirkning av et legemiddel?

 Svarknapp

Oppgave 9

Hva er de vanligste bivirkningene fra mage- og tarmsystemet?

 Svarknapp

Oppgave 10

Hvordan kan bivirkninger fra mage- og tarmsystemet reduseres?

 Svarknapp
 

Oppgave 11

Nevn tre alvorlige bivirkninger/konsekvenser av legemiddeleffekt på beinmargen.

 Svarknapp
 

Oppgave 12

Nevn tre alvorlige bivirkninger/konsekvenser av legemiddeleffekt på hjerte- og karsystemet.

 Svarknapp
 

Oppgave 13

Nevn bivirkninger av legemiddelbruk som hyppig presenterer seg fra sentralnervesystemet.

 Svarknapp
 

Oppgave 14

Hvorfor er det «ventet» at legemidler kan gi skade på lever og nyrer?

 Svarknapp
 

Oppgave 15

Hvilke bivirkninger er meldepliktige?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern