Translation

Oppgaver med fasit 1–14

 

Oppgave 1

Hva er de hyppigste direkte dødsårsakene ved akutte forgiftninger?

 Svarknapp

 

Oppgave 2

Nevn noen viktige elementer i diagnostikk av akutte forgiftninger.

 Svarknapp

 

Oppgave 3

Nevn viktige elementer i førstehjelp ved akutte forgiftninger

 Svarknapp

 

Oppgave 4

Nevn noen viktige antidoter ved akutte forgiftninger.

 Svarknapp

 

Oppgave 5

Nevn tiltak som kan inngå i forsert gifteliminasjon.

 Svarknapp

 

Oppgave 6

Hvorfor forekommer ingen eller kun svak acidose ved forgiftning med etanol?

 Svarknapp

 

Oppgave 7

Hvorfor får kvinner med samme kroppsvekt som menn høyere etanolkonsentrasjon i blodet enn menn ved samme inntak?

 Svarknapp 

 

Oppgave 8

Hvorfor er forgiftning med metanol eller etylenglykol betydelig farligere enn forgiftning med etanol?

 Svarknapp

 

Oppgave 9

Hvilke behandlingsmuligheter har en ved alvorlig forgiftning med metanol og etylenglykol?

 Svarknapp

 

Oppgave 10

Hvordan forklarer du at etanol kan benyttes i behandlingen av forgiftning med metanol eller etylenglykol?

 Svarknapp

 

Oppgave 11

Hvilken antidot er nyttig ved forgiftning med opioider?

 Svarknapp

 

Oppgave 12

Hvilket organ er særlig utsatt for skade ved paracetamolforgiftning?

 Svarknapp 

 

Oppgave 13

Hvilket legemiddel benyttes ved spesifikk behandling ved paracetamolforgiftning, og hvorfor er denne behandlingen effektiv?

 Svarknapp

 

Oppgave 14

Hvor lang tid etter en alvorlig forgiftning med paracetamol regner en at det går før leverskade viser seg i form av økte verdier av ALAT og ASAT?

 Svarknapp

 

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern