Translation

Beregning av distribusjonsvolumet (Vd)

Distribusjonsvolumet (Vd)


Distribusjonsvolumet beregnes som tilsynelatende distribusjonsvolum dividert med kroppsvekt.

Om vi beregner distribusjonsvolumet (Vd), får vi:

Vd = 100 l/70 kg = 1,43 l/kg

Legg merke til at distribusjonsvolum har benevningen l/kg. Dersom en enda større andel av legemidlet distribueres til vev utenfor blodbanen, får distribusjonsvolumet enda større verdi.

Distribusjonsvolumet for et legemiddel er en størrelse som er knyttet til det enkelte legemidlet, siden det er et resultat av hvordan legemidlet fordeler seg i kroppen. Ulike legemidler har derfor ulike distribusjonsvolum (på samme måte som ulike legemidler har ulike halveringstider). Legemidler med store distribusjonsvolum foreligger hovedsakelig utenfor blodbanen. Det er derfor «umulige» å fjerne slike legemidler ved dialyse, for eksempel etter en forgiftning. Se figur 4.19 i læreboka.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern