Translation

Oppgaver med fasit 1–18

Oppgave 1

Hvorfor virker lokalanestetika dårligere i et område med lokal infeksjon enn i et område uten infeksjon?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hva er den prinsipielle forskjellen på spinal anestesi og epidural anestesi?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hva er det anatomiske grunnlaget for differensielt blokk ved bruk av lokalanestetika?

 Svarknapp

Oppgave 4

Nevn symptomer som er uttrykk for CNS-toksisitet av lokalanestetika.

 Svarknapp

Oppgave 5

Nevn symptomer som er uttrykk for cardiotoksisitet av lokalanestetika.

 Svarknapp

Oppgave 6

Hva ønsker en å oppnå ved å benytte lokalanestetika tilsatt adrenalin ved infiltrasjonsanestesi?

 Svarknapp

Oppgave 7

I hvilke områder av kroppen skal en ikke bruke tilsetning av adrenalin i lokale anestesimidler?

 Svarknapp

Oppgave 8

Nevn de to prinsipielle anestesiformene en har ved generell anestesi.

 Svarknapp

Oppgave 9

Nevn de tre fasene i en anestesiperiode.

 Svarknapp

Oppgave 10

Nevn to av de fire gassene som benyttes til inhalasjonsanestesi.

 Svarknapp

Oppgave 11

Hva er bakgrunnen til at tiopental (barbiturat) hovedsakelig benyttes til innledning av generell anestesi?

 Svarknapp

Oppgave 12

Ketamin er et anestesimiddel som gir søvn og uttalt smertestillende effekt. Hvorfor kan det ikke benyttes som eneste middel ved større operasjoner thorax, abdomen og ved større ortopediske operasjoner?

 Svarknapp

Oppgave 13

Hva er den prinsipielle forskjellen på de to hovedtypene av perifert virkende muskelrelaksantia som benyttes under anestesi?

 Svarknapp

Oppgave 14

Hvorfor får noen få pasienter ekstra lang virkning av det muskelavslappende legemidlet suxametonium?

 Svarknapp

Oppgave 15

Muskelrelaksasjonen av ikke-depolariserende midler kan oppheves ved å øke konsentrasjonen av acetylkolin i synapsespalten. Hvilket legemiddel benyttes for å oppnå denne effekten?

 Svarknapp

Oppgave 16

Hvilket perifert virkende muskelrelakserende legemiddel kan en ikke oppheve effekten av med en kolinesterasehemmer?

 Svarknapp

Oppgave 17

Nevn tre viktige parametre som en må observere nøye under langvarig anestesi.

 Svarknapp

Oppgave 18

Hvilke plager er viktigst å behandle i den postoperative fasen?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern