Translation

Oppgaver med fasit 1–12

Oppgave 1

Nevn fire medikamentelle behandlingsstrategier ved gastroøsofageal refluks.

 Svarknapp

Oppgave 2

Nevn fire medikamentelle behandlingsstrategier ved ulcussykdom.

 Svarknapp

Oppgave 3

Omeprazol er en protonpumpehemmer med inhiberende effekt på Cytokrom P450-systemet. Hva bør en være spesielt oppmerksom på når en pasient samtidig bruker andre legemidler som metaboliseres av Cytokrom P450-systemet?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hvilken legemiddelgruppe, som særlig brukes ved inflammatoriske lidelser i muskel- skjelettsystemet, er kjent for å kunne gi forverring av eller utløsing av plager ved gastroøsofageal refluks og ved ulcussykdom?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hvorfor er det nødvendig å gi mange doser per døgn av antacida når disse legemidlene benyttes ved ulcussykdom?

 Svarknapp

Oppgave 6

Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom rammer ulike deler av gastrointestinaltraktus. Hvordan er utbredelsesområdet for de to sykdommene?

 Svarknapp

Oppgave 7

Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er autoimmune, inflammatoriske tarmsykdommer med flere likhetstrekk. Hvilke legemiddelgrupper benyttes ved alvorlige former av disse to sykdommene?

 Svarknapp

Oppgave 8

TNF-α hemmere benyttes ved alvorlige former av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Nevn to alvorlige mulige bivirkninger ved bruk av denne legemiddelgruppen.

 Svarknapp

Oppgave 9

Hvilken legemiddelgruppe regnes for å være den mest effektive mot alvorlig kvalme?

 Svarknapp

Oppgave 10

Laktulose er et disakkarid som spaltes av bakterier i tykktarmen og omdannes til organiske syrer. Laktulose kan benyttes ved obstipasjon. Hvordan virker laktulose mot obstipasjon?

 Svarknapp

Oppgave 11

Loperamid er et syntetisk opioid som kan benyttes ved diaré. Hvordan motvirker loperamid diaré?

 Svarknapp

Oppgave 12

Orlistat kan brukes for å redusere overvekt. Hvordan viker orlistat vektreduserende?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern