Translation

Noen nyttige lenker

Generelt

Norsk legemiddelhåndbok – Mage-tarmsykdommer

Norsk legemiddelhåndbok – Legemidler ved mage-tarmsykdommer

Norsk helseinformatikk – Sykdommer: Mage/tarm

Gastroøsofageal refluks og peptiske sår

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Peptic ulcer disease

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Assessment of dyspepsia

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Gastro-oesophageal reflux disease

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Dyspepsia

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Peptic ulcer treatment

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Gastro-oesophageal reflux

Norsk helseinformatikk – Brystbrannsykdom

Norsk helseinformatikk – Magesårsykdom

Helsenorge.no – Gastroøsofageal refluks

Inflammatoriske tarmsykdommer

Helsedirektoratet – Nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Ulcerative colitis

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Crohn's disease

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Ulcerative colitis treatment

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Crohns treatment

Norsk helseinformatikk – Medisinsk behandling av Crohns sykdom

Norsk helseinformatikk – Legemidler ved ulcerøs kolitt

Helsebiblioteket – Crohns sykdom

Kvalme og oppkast

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Assessment of nausea and vomiting, adults

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Nausea and vomit

Norsk helseinformatikk – Kvalme og brekninger

Diaré

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Assessment of chronic diarrhoea

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Diarrhea treatment

Funksjonelle tarmlidelser

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Constipation

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Constipation treatment

Norsk helseinformatikk – Obstipasjon

Norsk helseinformatikk – Irritabel tarm

Kløe rundt endetarmen

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Approach to the patient with anal pruritus

Norsk helseinformatikk – Kløe rundt endetarmen

Hemoroider

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Haemorrhoids

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Haemorrhoids

Norsk helseinformatikk – Hemoroider

Fedme

Helsebiblioteket – Oppslag i BestPractice – Obesity in adults

Helsebiblioteket – Oppslag i UpToDate – Obesity treatment

Norsk helseinformatikk – Overvekt og fedme

Annet

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern