Translation

Illustrasjoner fra boken

Denne mappen inneholder illustrasjoner fra boken. De kan brukes i forbindelse med undervisning i farmakologi, men må ikke lastes ned, kopieres eller mangfoldiggjøres. Ifølge lov om opphavsrett er illustrasjonene forlagets eiendom, og kan ikke uten tillatelse brukes til andre formål enn dette.

IMAGEFigur 10.1 IMAGEFigur 10.2 IMAGEFigur 10.3 IMAGEFigur 10.4
IMAGEFigur 10.5 IMAGEFigur 10.6 IMAGEFigur 10.7 IMAGEFigur 10.8
IMAGEFigur 10.9 IMAGEFigur 10.10 IMAGEFigur 10.11 IMAGEFigur 10.12
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern