Translation

Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister – gul (c)


Her er preparatene ordnet i 14 hovedgrupper etter anatomisk, terapeutisk og kjemisk tilpasning i ATC-klassifikasjonssystemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). Hovedgruppene refererer til de organsystemene hvor legemidlet har sin hovedvirkning. Unntak fra dette er legemidler mot kroppsfremmede elementer som mikroorganismer og større parasitter (som ikke alltid har en bestemt anatomisk tilhørighet). Alle preparatene har et ATC-nummer. ATC-nummeret består av inntil fem ledd.


Eksempel fra Felleskatalogen (diazepam – ATC-nummer N 05 B A 01)N Nervesystemet (1. nivå, hovedgruppe)
Angir hvilket organsystem som hovedeffekten av diazepam er rettet mot.

N 05 Psykoleptika (2. nivå, terapeutisk undergruppe)
Angir den terapeutiske legemiddelgruppen som diazepam tilhører.

N 05 B Anxiolytika (3. nivå, terapeutisk undergruppe)
Angir undergruppe av psykoleptika som diazepam tilhører.

N 05 B A Benzodiazepinderivat (4. nivå, kjemisk, terapeutisk undergruppe)
Angir den kjemiske betegnelsen på anxiolytikagruppen som diazepam tilhører.

N 05 B A 01 Diazepam (5. nivå undergruppe for kjemisk substans)
Angir hvilke legemidler som hører til under anxiolytikagruppen, og som har diazepam som aktiv substans / virkestoff.


Legemidler med samme ATC-nummer har samme virkestoff og er i prinsippet likeverdige. Forskjellige produsenter kan selge samme kjemiske substans under forskjellige handelsnavn, men de har samme generiske navn. Tilsetningsstoffene og tilberedningen kan være forskjellig.

Preparater som ikke er omtalt i hoveddelen, er merket med stjerne (*). Utgåtte preparater er merket «U». Preparater merket «Apotek» er uregistrerte preparater som produseres i eller leveres gjennom apotek.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern