Translation

Adresseliste over legemiddelfirmaer og apoteker


I bakerste del av Felleskatalogen finnes en oversikt over legemiddelfirmaer som er representert i Norge. I denne oversikten finner en også hvilke preparater de ulike legemiddelfirmaene forhandler. Apotekoversikten viser alle landets apoteker ordnet alfabetisk etter det stedet der apotekene ligger.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern