Translation

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – hvit (g)


I denne delen angis det forskrifter for rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Ellers finnes det en rekke opplysninger om legemiddelfirmaer, landets apoteker og andre organisasjoner og institusjoner som kan være nyttige i forbindelse med spørsmål om legemidler og legemiddelbruk.
Spinner

Login






© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern