Translation

Ekstracellulære reseptorer


Ekstracellulære reseptorer finnes som enzymer i plasma og i annen interstitiell væske. Legemidler som binder til slike reseptorer, virker hovedsakelig som antagonister. Hemmere av angiotensinkonverterende enzym (ACE-hemmere) er eksempler på legemidler som binder til ekstracellulære reseptorer. Det forventes effekt i løpet av minutter til timer av slike legemidler, siden de blokkerer enzymene der de utøver effekten.

Acetylsalisylsyre (Dispril®) har betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende effekt. Det virker ved å hemme enzymet cyklooksygenase, og hindrer danning av prostaglandiner og tromboxaner fra fettsyrer i cellenes membraner.


Neostigmin (Neostigmin®) benyttes ved Myastenia gravis for å øke konsentrasjonen av acetylkolin ved de motoriske endeplatene. Det binder til enzymet acetylkolinesterase og hindrer det i å bryte ned acetylkolin.

Captopril (Capoten ®) reduserer blodtrykket. Legemidlet hemmer angiotensinkonverterende enzym, og dermed omdanning av Angiotensin-I til Angiotensin-II, som har en kraftig stimulerende effekt på glatt muskulatur i arterioler, og senker blodtrykket.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern