Translation

Årsaker til dårlig etterlevelse


Fra undersøkelser vet en at etterlevelsen kan være en forklarende årsak til at en bestemt terapi ikke gir forventet resultat. Ved å studere data fra legemiddelforskrivning og uttak av legemidler fra apotek vet en at ca. 30 % av forskrevne doser ikke hentes av pasientene. De terapiområdene hvor dette oftest forekommer, er ved behandling av høyt blodtrykk og av astma. Det er mange årsaker til dårlig etterlevelse:

– pasienten merker bivirkninger
– pasienten tror ikke legemidlet har effekt
– pasienten glemmer å ta legemidlet
– pasienten mener lidelsen er helbredet
– pasienten har misforstått brukerveiledningen
– pasienten har brukt opp legemidlet
– pasienten behersker ikke administrasjonen
– legemiddelformen er upassende
– legemidlet har dårlig smak
– pasienten bruker mange legemidler samtidig
– pasienten bruker hyppige doseringer
– pasienten har andre motforestillinger mot bruken

Figur 1.2 Polyfarmasi bidrar til dårlig etterlevelse.

fig-1.2-(4.1).jpg

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern