Translation

Polyfarmasi – kronisk syke og eldre bruker mange legemidler


Forekomsten av sykdom øker med økende alder. Mange eldre bruker derfor flere legemidler samtidig. For noen kan det være vanskelig å holde rede på hvorfor de bruker de ulike legemidlene, og når legemidlene skal tas. Eldre kan også ha vanskeligheter med å oppfatte informasjon og brukerveiledninger.

Det er viktig å vurdere seponering av legemidler som en ikke tror har effekt. Slik kan en redusere problemet med polyfarmasi og redusere risikoen for feilbruk og bivirkninger. Det er legen som i samråd med pasienten skal ta stilling til om bruken av et legemiddel skal seponeres.

Dersom en oppdager dårlig etterlevelse, må en prøve å finne årsaken. En bør høre pasientens forklaring. I mange tilfeller vil det være aktuelt å avslutte en terapi ut fra pasientens ønske, mens en i andre tilfeller vil planlegge annen terapi.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern