Translation

Kunnskap om legemiddelregning


Manglende kunnskap i legemiddelregning kan føre til alvorlige feil i tilberedningen av legemidler. Sykepleiere må derfor beherske:

– omregning til nytt volum med fortynnet konsentrasjon fra lite volum med høy konsentrasjon
– beregning av volum som må gis for at pasienten skal få en bestemt dose av et legemiddel per tidsenhet
– beregning av dose som skal gis når dosen oppgis i for eksempel milligram per kg kroppsvekt

Desimalfeil er den alvorligste feilen i slike utregninger og kan føre til at pasienten får ti ganger for stor dose, eller bare en tidel av dosen. Den som ikke behersker slik regning, kan påføre pasientene betydelig risiko. En god regel er å la en annen person kontrollere utregningen før pasienten får legemidlet.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern