Translation

Egenmedisinering


For å bedre etterlevelsen kan en ved utvalgte lidelser gi opplæring i egenmedisinering. Dette er vanlig ved diabetes mellitus, asthma bronchiale og en del andre lidelser. Pasientstyrt dosering av smertepumpe ved kroniske smertetilstander forekommer i økende grad.


Situasjoner hvor god etterlevelse er viktig


Selv om det er et mål at all terapi skal foregå slik lege og pasient er blitt enige om, vil det i noen situasjoner være spesielt viktig å oppnå god etterlevelse:
– ved bruk av legemidler med alvorlige bivirkninger og legemidler med liten forskjell mellom dose som gir effekt, og dose som gir bivirkninger (cytostatika, antikoagulantia og antidepressiver)
– ved hormonsubstitusjon (stoffskiftesykdom, diabetes, binyrebarksvikt)
– ved behandling av glaukom og epilepsi
– ved behandling av infeksjoner, i særdeleshet tuberkulose
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern