Translation

Generelle tiltak som kan bedre etterlevelsen


Når det er vanskelig å gjennomføre en planlagt behandling, kan flere tiltak være aktuelle:
– instruere pasienten i bruk av dosetter
– la pårørende, hjemmesykepleier eller hjemmehjelp plukke frem legemidlene
– finne velegnet tidspunkt for inntak (vanndrivende legemidler passer ikke om kvelden)
– benytte depotformer for å redusere doseringshyppigheten
– benytte egnede doseringshjelpemidler ved for eksempel flytende legemiddelformer (målebeger, graderte sprøyter, insulinpenner)
– gi pasienten skriftlig informasjon om terapien

Informasjon om de legemidlene som brukesInformasjon om de legemidlene som brukesInformasjonen om hvorfor en bestemt terapi er valgt, bør inneholde opplysninger om:
– hvilket legemiddel som brukes
– hvilken lidelse legemidlet brukes mot
– hvordan legemidlet skal tas
– til hvilke tidspunkt administrasjonen skal finne sted
– viktigheten av å ta legemidlet og hva som skjer dersom legemidlet ikke tas
– hvor lenge legemidlet er planlagt brukt
– hvilke bivirkninger som kan forekomme
– hvordan kontroll av nytten planlegges
– hvilke alternativ som finnes til den aktuelle behandlingen

Norsk legemiddelhåndbok for alle, informasjonsmateriell utarbeidet av Statens legemiddelverk, og produsentens pakningsvedlegg til legemidlene, er et nyttig supplement til den informasjonen pasienten får hos lege og andre helsearbeidere.

Andre helsearbeidere har i mange tilfeller bedre kontakt med pasientene enn legen, både i primærhelsetjenesten og i institusjonene. De er derfor sentrale når det gjelder å gi informasjon og motivere til god etterlevelse.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern