Translation

Oppgaver med fasit 1–12

Oppgave 1

Hva kalles reseptorene som aktiveres av impulser som registreres som smerte?

 Svarknapp

Oppgave 2

Hva er forskjellig med hensyn til hvordan akutt og kronisk smerte oppfattes av den som opplever smerten?

 Svarknapp

Oppgave 3

Hva forstås med betegnelsen sentraltvirkende analgetika?

 Svarknapp

Oppgave 4

Hva forstås med betegnelsen opioide forbindelser?

 Svarknapp

Oppgave 5

Hva er den farmakologiske mekanismen for smertelindring av opioider?

 Svarknapp

Oppgave 6

Hva er forklaringen på at det gis ulike doser av morfin ved peroral og parenteral tilførsel?

 Svarknapp

Oppgave 7

Hva er den alvorligste bivirkningen av en stor dose av sterke opioidanalgetika?

 Svarknapp

Oppgave 8

Nevn tre vesentlige bivirkninger av terapeutiske doser opioidanalgetika.

 Svarknapp

Oppgave 9

Hva forstås med perifertvirkende analgetika?

 Svarknapp

Oppgave 10

Hva er den vesentligste forskjellen i virkningsmekanisme mellom tradisjonelle NSAID og koksiber?

 Svarknapp

Oppgave 11

Hva er forklaringen på at bruk av tradisjonelle NSAID eller koksiber gir økt risiko for nyresvikt?

 Svarknapp

Oppgave 12

Hva er forklaringen på at bruk av koksiber gir økt risiko for tromboembolisk sykdom?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern