Translation

Potens av en ligand


Potens er et begrep som forteller noe om hvilken konsentrasjon av en ligand som er nødvendig for å gi 50 % av den responsen en bestemt ligand kan gi. Hvis to ligander som hver for seg virker på samme reseptor, må foreligge i forskjellig konsentrasjon for å gi 50 % av maksimal respons for hver ligand, sier en at den liganden som gir 50 % respons ved lavest konsentrasjon, har høyest potens. Se figur 3.6.

Figur 3.2 Diagram som sammenlikner potensen av to ligander. Ligand A har høyere potens enn ligand B, siden det trengs lavere konsentrasjon før 50 % av maksimal respons er oppnådd.

fig-3.2-(5.7).jpg

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern