Translation

Effektivitet av en ligand


Ikke alle ligander som binder til samme reseptor, gir like sterk maksimal respons. Noen gir kraftig respons selv om bare få ligand-reseptor-komplekser dannes, mens andre ikke kommer opp i samme respons selv om alle reseptorene er okkupert. I praksis betyr dette at forskjellige ligander har forskjellig effektivitet med hensyn til stimulering av en reseptor. Begrepet «effektivitet» er altså knyttet til den maksimale responsen en ligand kan gi. Se figur 3.7.

Figur 3.3 Diagram som sammenlikner potensen og effektiviteten av tre ligander. Alle ligandene har samme potens (de gir 50 % av sin maksimale respons ved samme konsentrasjon), men A har høyest effektivitet, og C har lavest.

fig-3.3-(5.8).jpg

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern