Translation

Affinitet mellom reseptor og ligand


Ulike reseptorer og ligander kan ha forskjellig affinitet til hverandre. Dersom to nesten like ligander er samtidig til stede i nærheten av en reseptor, vil det dannes flest komplekser mellom reseptoren og den liganden som reseptoren har høyest affinitet for. Dette benytter en seg av når en gir etanol til pasienter med forgiftninger. Se kapittel 14, Forgiftning med stoffer som inntas gjennom munnen, avsnittet Metanol og etylenglykol.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern