Translation

Reversibel eller irreversibel binding mellom reseptor og ligand


Binding mellom en reseptor og en ligand er vanligvis reversibel, dvs. at komplekset kan spaltes (dissosiere) etter at det har eksistert en kort tid. Dersom komplekset ikke dissosierer, er bindingen irreversibel. Det betyr at reseptoren ikke er i stand til å danne nye komplekser med andre ligander, og at en prosess hemmes. Se figur 3.5 og bind 2, kapittel 14, Legemidler ved anestesi, avsnittet Depolariserende muskelrelaksantia.


Enkelte krigsgasser og plantevernmidler binder irreversibelt til acetylkolinesterase. Dermed hindres nedbrytingen av acetylkolin i synapsene, noe som gir kraftig kolinerg effekt, med bl.a. økt slimsekresjon i luftveiene, bronkial konstruksjon og kraftig diaré.Figur 3.1 Reversibel (A) og irreversibel (B) binding. Når liganden ikke dissosierer fra reseptoren etter binding, avtar etter hvert responsen som komplekset formidler.

fig-3.1-(5.6).jpg

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern