Translation

Agonistiske ligander


En ligand som stimulerer en reseptor, benevnes agonist, og responsen benevnes en agonistisk respons.

Morfin er en agonist som virker på opioidreseptorer. Ved binding av morfin til opioidreseptorene åpnes ionekanalen for kalium som strømmer ut av cellen. Dette medfører en hyperpolarisering og nedsatt eksitabilitet av nervefibrene. Innstrømningen av kalsium hemmes, og redusert kalsiumnivå i nerven resulterer i nedsatt frigjøring av transmittersubstans. Resultatet er redusert impulsstrøm i nerven som hindrer at impulsene av smertestimuli når frem til hjernen, hvor en opplever smerten. Dette er nærmere forklart i bind 2, kapittel 1, Nervesystemets oppbygning og funksjon, avsnittet Nervecellers membranpotensial, eksistabilitet og impulsledning.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern