Translation

Antagonistiske ligander


Ligander kan også hemme eller stoppe reseptorstimulering ved å binde til en reseptor. Slike ligander kalles antagonister.

Naloxon (Narcanti®) er en opiatantagonist som fortrenger, og dermed reverserer, virkningen av opiater. Legemidlet brukes for å oppheve virkningen på respirasjonen etter anestesi hvor det er brukt morfin eller andre opiater etter kirurgi og ved overdoser, for eksempel av heroin. Ved intravenøs administrasjon kommer effekten etter 1–3 minutter. Ved store doser av opiater vil en person som får naloxon, våkne. Seinere kan virkningen avta, slik at personen igjen påvirkes av sin opprinnelige overdose.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern