Translation

Oppgaver med fasit 1–8

 

Oppgave 1

Hvilke egenskaper er felles for legemidler som doseres i standard doser til voksne?

 Svarknapp

 

Oppgave 2

I hvilke situasjoner er det viktig med individuelt tilpassede doser?

 Svarknapp 

Oppgave 3

Angi tre viktige faktorer som påvirker konsentrasjonen av et legemiddel mellom to doseringer.

 Svarknapp

 

Oppgave 4

Hvilken legemiddelform kan en anvende for å unngå hyppig dosering og for å redusere variasjonen i konsentrasjon av et legemiddel med kort halveringstid, mellom to doser av legemidlet?

 Svarknapp

 

Oppgave 5

I hvilke situasjoner er det aktuelt å benytte metningsdoser?

 Svarknapp

 

Oppgave 6

Til hvilket tidspunkt skal en ta prøve for å bestemme konsentrasjon av legemiddel i blod når en vil vurdere om det er behov for doseendring.

 Svarknapp

 

Oppgave 7

Hvilke to organer er viktigst med hensyn til eliminasjon av legemidler og dermed doseringen av legemidler?

 Svarknapp

 

Oppgave 8


Hvordan vil en reduksjon i eliminasjonen av et legemiddel påvirke halveringstiden for legemidlet, og hvordan vil det påvirke doseringen?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern